02-574-2839 , 082-655-3966 , Line ID: pplusgroup

P PLUS GROUP CO., LTD.

บริษัท พี พลัส กรุ๊ป จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร พร้อมทั้งบริการจดทะเบียนธุรกิจ ใบอนุญาติทำงานและวีซ่า บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี

Our Services


บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี

รับทำบัญชี

บริการด้านและให้คำปรึกษาบัญชี ภาษี งานด้านประกันสังคม บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษี

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ

จดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องหมายการค้า แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

ใบอนุญาติทำงานและวีซ่า

บริการขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa ขอวีซ่าไทย ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอwork permit ต่อwork permit รับขอใบอนุญาทำงาน

อัตราค่าบริการ


ราคาที่แสดงเป็นอัตราเริ่มต้น เรายินดีทำใบเสนอราคา

 • รับทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี

 • เริ่มต้น x,xxx บาท
 • ทำบัญชีรายเดือน
 • ตรวจสอบบัญชี
 • งบเปล่า
 • งบการเงินตามรายได้
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายละเอียด
 • จดทะเบียนธุรกิจ

 • เริ่มต้น x,xxx บาท
 • จดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนอิเล็กโทรนิค
 • จดทะเบียนย้ายที่ตั้ง
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก
 • รายละเอียด
 • ใบอนุญาติและวีซ่า

 • เริ่มต้น x,xxx บาท
 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
 • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • รายละเอียด

News Update


ข่าวอัพเดทเกี่ยวกับภาษี...

Sorry, no posts matched your criteria.

Contact Us


คุณสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท พี พลัส กรุ๊ป จำกัด

สาขากรุงเทพ:
1/944  ถ.กำแพงเพชร 6  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210


สาขานครราชสีมา:

666/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


โทร: 02-574-2839 มือถือ: 082-655-3966

อีเมล์: napat@p-plusgroup.com
Line ID: pplusgroup